Według aktualnych danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w Polsce funkcjonuje
2.300 000 aktywnych przedsiębiorców (z niezawieszoną działalnością), w tym 2 mln przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność i 313.000 spółek handlowych. Duża ilość przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność to rodzaj samo zatrudnienia, wymagana przy podjęciu
współpracy z nową firmą – w branży ubezpieczeniowej, finansowej, reklamowej i innych.
Dlatego stojąc przed koniecznością lub wyborem założenia nowej firmy przyszły przedsiębiorca
zastanawia się – spółka z o.o., czy jednak jednoosobowa działalność?

 

Poniżej przedstawiamy w miarę kompleksowe zestawienie wad i zalet tych dwóch rozwiązań, które
mogą pomóc w podjęciu decyzji.

 

Elementy
działalności
Jednoosobowa działalność Spółka z o.o.
Rejestracja rejestracja działalności jest
bezpłatna, a wpisu dokonuje się w
CEIDG. Wniosek można złożyć
przez internet lub drogą
tradycyjną, w urzędzie gminy
za rejestrację spółki w KRS należy uiścić
opłatę: 250 zł – w przypadku rejestracji przez
internet (tzw. tryb S-24); 500 zł – w
przypadku rejestracji spółki w sposób
tradycyjny
Majątek Firmy nie trzeba wnosić kapitału
zakładowego
wniesienie kapitału zakładowego jest
obowiązkowe podczas zakładania firmy
Nazwa Firmy w nazwie firmy zawsze musi
znaleźć się imię i nazwisko
przedsiębiorcy
nazwa firmy nie musi zawierać danych
osobowych przedsiębiorcy, natomiast
zawsze na końcu nazwy musi być określona
forma prawna
Zarządzanie Firmą wszystkie decyzje są podejmowane
jednoosobowo, przez właściciela
firmy
decyzje są podejmowane grupowo, a
odpowiedzialność rozłożona na kilka osób.
Jednakże każda zmiana decyzji wymaga
udokumentowania
Odpowiedzialność majątkowa właściciel firmy odpowiada całym
swym majątkiem (również
prywatnym) za zobowiązania
finansowe oraz zadłużenia firmy
odpowiedzialność majątkowa jest rozłożona
na wspólników do wysokości kapitału
zakładowego, choć istnieją sytuacje, w
których wspólnicy spółek odpowiadają
również własnym majątkiem. W przypadku
niektórych spółek, aby nie odpowiadać
własnym majątkiem za zadłużenia,
wystarczy ogłosić upadłość
Opodatkowanie
dochodów z
działalności
18%/32% skala podatkowa lub 19%
liniowy lub ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych
dwa podatki: 15% CIT – to podatek
dochodowy od osób prawnych czyli
potocznie mówiąc od zysków spółki, a
wypłacając zysk właścicielom ponownie
będą oni zobowiązani do odprowadzenia
podatku ale już 18% lub 19% w zależności od formy wypłaty
wynagrodzenie właściciela nie ma wypłaty – zyskiem są zyski
uzyskane z działalności od razu. Co
ważne właściciel nie musi się
rozliczać z pobrania gotówki
z konta firmowego
właściciel chcąc wypłacić sobie pieniądze
musi być w spółce zatrudniony jako
pracownik. Wówczas otrzymując wypłatę
odprowadza od niej 18%/32% (wg skali).
Może wypłacić sobie jako wspólnikowi
dywidendę, która będzie opodatkowana
19% stawką podatku ryczałtowego
Forma i koszty
prowadzenia
księgowości
prowadzona musi być księga
przychodów i rozchodów,
ewidencja przychodów (u
ryczałtowców) lub karta
podatkowa
konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg
rachunkowych, co daje większą
przejrzystość finansową i wyższe koszty
obsługi działalności
Ewidencja obrotu
gotówki
otrzymana należność za fakturę
jest od razu w dyspozycji
właściciela
konieczność prowadzenia szczegółowej
ewidencji gotówki. Co ważne wówczas
wpływ na konto za sprzedaż
udokumentowaną fakturą są pieniędzmi
spółki, a nie jej właściciela. Własnymi
pieniędzmi właściciel dysponuje po wypłacie
wynagrodzenia lub dywidend.

 

Decydując się na założenie działalności trzeba rozważyć zalety i wady każdej z form działalności i
podjąć odpowiedzialną decyzję. Nie zawsze na początek musi być to spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, która ze względu na koszty początkowe dystansuje przedsiębiorców. Warto
jednak tę formę działalności przewidzieć w dalszej działalności, zwłaszcza jeśli firma rozwija skrzydła
i ma coraz odważniejsze, również finansowo projekty.

 

Jak możemy ci pomoc? Zadzwoń: 500-845-268 lub wyślij email: biuro@rynek60.pl Wykup u nas abonament na wirtualne biuro.