Jest wiele powodów, dla których przedsiębiorca chce wejść w posiadanie spółki z o.o. Jednak
warto przypomnieć największe korzyści, które niesie za sobą taka decyzja.

Pierwszy powód: w przeciwieostwie do jednoosobowej działalności gospodarczej,
wspólnicy w spółce z o.o. nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jest to
o tyle korzystne, ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnego ryzyka w postaci np. zadłużenia.

Drugi powód: spółka z o.o. to większy prestiż i solidność w oczach innych przedsiębiorców.
Jej założenie może być także potrzebne gdy zechcemy starać się np. o dotację unijną lub grant.

Trzeci powód: możemy znacznie obniżyć comiesięczne koszty prowadzenia firmy poprzez
powołanie prezesa uchwałą wspólników i tym samym nie płacić comiesięcznej składki ZUS. Nie
jest to bowiem stosunek pracy, a jedynie organizacyjny. Istnieje możliwość, aby założona spółka
z.o.o. była spółką jednoosobową. Co prawda właściciel jednoosobowej spółki z o.o. jest
zobowiązany płacić ZUS na takich zasadach, jak osoba prowadząca działalność gospodarczą,
jednak wystarczy, że odstąpi 5% udziałów zaufanej osobie i obowiązek ten znika.

 

Czy spółko z o.o. opłaca się?

 

Na portalach branżowych można spotkać się ze ścierającymi się opiniami w tej kwestii. A prawda
jest taka, że opłaca się bardziej, niż jest to przyjęte w ogólnej świadomości przedsiębiorców.
Często nie rozważają nawet takiej możliwości, a szkoda, bo w niektórych przypadkach decydując
się na spółkę z o.o. można wiele zyskać….i na dodatek wcale nie jest to takie trudne.

 

ASPEKT FINANSOWY. Obawa jest zupełnie nieuzasadniona, jeśli chodzi o konieczność wpłaty
kapitału zakładowego: minimalnych 5 tysięcy, czy korzystniejszych dla wizerunku firmy 50 tysięcy
złotych. Tych pieniędzy nie trzeba lokować na żadnym koncie. Są to po prostu środki
zadeklarowane, jako dostępne, przeznaczone na rozwój działalności. W praktyce często
przekłada się z jednej kieszeni do drugiej i nawet wpłacone na konto można wydać już na drugi
dzien np. na pozyskiwanie klienta, czy zainwestować w biuro. Koszty założycielskie i wyższa cena
obsługi księgowej są faktem, jednak w rzeczywistości kwoty te można dość łatwo wpisać w
prowadzenie działalności.

 

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Najbardziej pociągającą cechą spółek z o.o. jest, jak sama
nazwa wskazuje, ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Z punktu widzenia ponoszonego
ryzyka trudno o lepsze rozwiązanie. Przykładem niech będzie firma, której zadłużenie w związku
z brakiem płatności od jednego z kontrahentów osiągnęło jakąś konkretną kwotę i spółka
zwyczajnie nie ma możliwości rozliczyć się z wierzycielami. Przedsiębiorstwo jest sparaliżowane.
Wystarczy odpowiednio wcześnie ogłosić upadłość, a właściciel nie odpowie za długi własnym
majątkiem. Gdyby jednak prowadził działalność jednoosobową lub stworzył spółkę cywilną,
musiałby oddać majątek swój i swojej rodziny.

 

OSZCZĘDNOŚĆ: rozsądnie zorganizowana spółka może być bardziej oszczędna w działalności
przedsiębiorcy niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Dzieje się tak po pierwsze ze względu
na oszczędność na składce ZUS, po drugie z uwagi na większe możliwości optymalizacji
podatkowej. Jeśli chodzi o koszty pełnej księgowości, warto nadmienić, że w przypadku
niewielkich firm nie różnią się one drastycznie od cen za prowadzenie księgowości uproszczonej.
Dla bardzo małych i większych firm koszty nie powinny stanowić problemu.

 

MOŻLIWOŚCI KREDYTOWE: znacznie są większe możliwości kredytowe. W przypadku spółki
mamy do czynienia z odrębnym podmiotem, więc jej właściciel nie obniża swojej prywatnej
zdolności kredytowej kupując samochód na kredyt firmowy.

 

Jakie są wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Pewną niedogodnością może natomiast okazać się konieczność przejścia
na pełną księgowość. A to zwiększa koszty obsługi księgowej, czasem i powyżej 1.500 PLN
miesięcznie. Mogą się one wydawać niepotrzebnym wydatkiem, jednak wielu przedsiębiorców
ceni sobie takie rozwiązanie. Pełna księgowość daje daleko lepszy wgląd w sytuację firmy, stany
rozliczen i inne dane przydatne w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niejedna firma
upadała tylko dlatego, że obraz wyłaniający się z ksiąg został zlekceważony.

 

BIUROKRACJA: rejestracja spółki oraz konieczność prowadzenia pełnej księgowości w czasie jej
funkcjonowania. Są to jednak niewielkie niedogodności i mogą zostać całkowicie
wyeliminowane,
gdy zdecydujemy się na zakup czystej spółki z.o.o. z prowadzoną już księgowością.

 

DWUKROTNE ODPROWADZENIE PODATKU: to jest często przytaczana wada spółki – konieczność
dwukrotnego odprowadzenia podatku dochodowego: za pierwszym razem od osiąganych
zysków spółki, i ponownie przy wypłacie zysku właścicielom. Jak zlikwidować tę niedogodność?
Chociażby poprzez odpowiednią formę wypłaty zysków.

 

Podsumowując – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozwiązaniem dla świadomych
przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy w swojej działalności decydują się na przejrzystość
rozliczen oraz chcą odpowiedzialnie rozwijać firmę. Dlaczego odpowiedzialnie – korzystając z
dofinansować i większego zaufania instytucji finansowych i kontrahentów dla tej formy
działalności mogą wypłynąć na szerokie biznesowe morza.

Jak możemy ci pomoc? Zadzwoń: 500-845-268 lub wyślij email: biuro@rynek60.pl Wykup u nas abonament na wirtualne biuro.