Prowadzenie firmy pociąga za sobą konieczność brania na siebie odpowiedzialności za jej wykonywanie. Żyjemy w czasach, w których świadomość społeczeństwa w zakresie posiadanych praw wzrasta a sądy w Polsce zasądzają coraz wyższe kwoty odszkodowań.

W tym krótkim artykule pomogę Tobie nieco przybliżyć produkt finansowy – OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania mienia  – najpopularniejszego w Polsce rodzaju ubezpieczenia dla firmy. OC czyli po prostu Odpowiedzialność Cywilna za wyrządzone szkody. Taki produkt stanowi najlepszą formę zabezpieczenia finansowego przedsiębiorstwa przed nieoczekiwaną stratą. Jest to produkt, który coraz częściej należy posiadać gdy staramy się o umowę z wymagającym partnerem biznesowym.

 

W polskim prawie wyróżniamy Odpowiedzialność Cywilną:

  • deliktową – tj gdy jesteśmy niewinni, ale odpowiedzialni… Przepis na podstawie, którego powstała odpowiedzialność OC reguluje art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.
  • kontraktową – czyli taką w której jesteśmy odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (umowy/kontraktu). Opcję odpowiedzialności kontraktowej trzeba dodatkowo wykupić i sporządzić odpowiednią klauzulę. Odpowiedzialność opiera się na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, który mówi: dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

OC przykłady szkód:

  • Spadający sopel lodu z należącego do przedsiębiorstwa budynku, wyrządził szkodę osobie trzeciej. Ubezpieczenie uchroni całkowicie przed następstwami finansowymi tego wypadku (OC deliktowe)
  • Osoba pracująca na dachu budynku zrzuca dachówkę na ziemię. Dachówka rozbija maskę oraz przednią szybę samochodu. Pomimo, iż pomiędzy dekarzami a właścicielem istnieje odpowiedzialność kontraktowa z tytułu łączącego ich zobowiązania, to mamy w tym wypadku sytuację odnoszącą się do odpowiedzialności deliktowej za szkodę w postaci zniszczonego samochodu (OC deliktowe)
  • Firma wynajmująca lokal niechcący uszkodziła meble należące do właściciela (OC kontraktowe – klauzula OC najemcy lokalu)
  • klientka salonu kosmetycznego została zarażona chorobą zakaźną (OC kontraktowe – klauzula odpowiedzialności za szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW .

 

 

Podsumowując, ubezpieczenie OC działalności gospodarczej warto uwzględnić w planie finansowym przedsiębiorstwa gdyż stanowi podstawowe zabezpieczenie Twojej firmy. Przygotowując ofertę na ten produkt finansowy powinniśmy poradzić się eksperta. Pomoże on dokonać właściwej analizy ryzyk związanej z wykonywaną działalnością. Doradzi nam jakie dobrać klauzule oraz sumy ubezpieczenia abyśmy mogli posiadać produkt w szerokim zakresie ochrony.

 

Aleksander Jatowtt

Ekspert ds. ubezpieczeń przedsiębiorstw

aleksander@rynek60.pl

tel: 604 0757 721

Jak możemy ci pomoc? Zadzwoń: 500-845-268 lub wyślij email: biuro@rynek60.pl Wykup u nas abonament na wirtualne biuro.